40# Anatomian ihmeitä

Yksi ensimmäisen syksyn suurista kokonaisuuksista on ollut tutustuminen ihmiskehoon. Tämä ei ole tapahtunut lääkärileikkien vaan lähes viikoittaisten Anatomian luentojen kautta. Viisi opintopistettä eli 135 tuntia on käytetty kehon salaisuuksien selvittämiseen. Luennoilla ja verkkokursseilla on edetty päästä varpaisiin ja sukellettu solutason tapahtumiin. Olemme tutkineet elimistön normaalitilaa, taudinaiheuttajien tuomia häiriöitä ja monia muita ongelmatilanteita. Luulen että kaiken keskellä monen mielessä on ollut pieni pettymys. Aiheiden käsittely on ollut aika nopeaa yleiskatsausta. Suurta asiantuntemusta emme ole saaneet. Huomattava osa kurssista myös suoritettiin verkossa.

Näin peruskursseilla tietenkin toimitaan. Olemme saaneet ihmiskehosta hyvän yleiskatsauksen ja nyt olemme valmiit omaksumaan uutta tietoa tarpeen mukaan. Anatomiaa ei tulevissa opinnoissa varsinaisesti opiskella mutta siihen varmasti tullaan eri puolilta törmäämään. Ei myöskään ole hoitajan tehtävä ymmärtää laajasti ihmiskehon toimintaa ja siihen mahdollisesti tulevia häiriöitä. Sen jätämme lääkäreille. He joutuvat tekemään parhaansa, etteivät terveyskeskukset saa päälleen arvauskeskuksen nimeä. 

Anatomian opinnot olivat hyvin jännittäviä. Jännitystä toki toi opettajamme tapa tehdä kokeet. Jouduimme heti aluksi tenttimään luiden, nivelten ja jänteiden latinan kieliset nimet. Kirjoitusasussa ja taivutusmuodoissa ei saanut tehdä virheitä. Levollisesti kuulimme syksyn kuluessa kakkosluokkalaisten olevan tulossa uusimaan näitä latinan tenttejä. Lisäksi varsinaiset kokeet oli jaettu kahteen tasoon. Tyydyttävän tason kysymyksiin oli vastattava hyväksytysti, jotta läpäisi kokeen. Ilman tätä osaamista muissa kysymyksissä osoitettu tieto ei voinut pelastaa koetta. Mutta tyydyttävien kysymysten osaamisen jälkeen oli tietenkin mahdollista nostaa arvosanansa hyvään ja kiitettävään asti. Monelle tällainen jaottelu kokeessa oli uutta ja kyllä se itseänikin vähän pelotti. Opittavia asioita oli paljon ja tiesimme opettajan tarkaksi. Niin opettajan pitääkin olla. Erityistä lisäjännitystä synnytti tieto, että kokeissa täytyy osata piirtää. Verenkierto, sydän, keuhkot ja korva oli melko helppo piirtää teknisellä laatikkotyylillä. Silmä ja erityisesti sukupuolielimistä olikin sitten melkein epätoivoa herättävä tehtävä. Tasan eivät käy taiteen lahjat.

Syvyyksien hirviö haukkaamassa kiinni saaliistaan? Vai kenties sittenkin nivel?
Tässä on hyvin nähtävissä taiteellisten lahjojen rajat. Neljän yrityksen jälkeen sydämen rakenne muuttui laatikoksi.

Kuitenkin kokeita jännittävämpää oli itse opiskelu. Olo oli kuin aikamatkalla lapsuuteen. Olin yllättäen vanhempieni kahdeksankymmentälukulaisilla nahkasohvilla, unisena, peiton alle käpertyneenä. Niin monia viikonloppuaamuina hiippailimme olohuoneeseen katsomaan lastenohjelmia. Joskus tarjolla oli ranskalainen Olipa kerran elämä. Siinä punasolujen antaman narraation kautta käytiin läpi ihmisen koko elimistö ja sen matka kohdusta kuolemaan. Joka jaksoon oli mahdutettu virusten tai bakteerien hyökkäys ja taistelu elimistön immuunipuolustuksen kanssa. Samalla tutuksi tulivat veri, luut, lihakset, hormonit, sydän ja monet monet muut asiat kahdenkymmenen kuuden jakson verran. Kuvamuistini sekoitti opettajan dioihin lapsuuden kuvia. Melkein kuulin Olipa kerran sarjoista tutun mestarin äänen.

Elimistö on täynnä jännittäviä ja ihmeellisellä tavalla yhdessä toimivia mekanismeja. Ehdoton suosikkini kurssin kaikista asioista ovat olleet Prekapillaarisfinkterit. Nuo unohdetut sankarit pitävät meitä elossa. Normaalisti ihmisellä on verta noin seitsemän prosenttia kehon painosta. Aikuisella miehellä viidestä kuuteen litraa. Viidesosan menettäminen aiheuttaa sokkioireita. Jos verimäärä putoaa puoleen, on tilanne hengenvaarallinen. Kuitenkaan pelkästään veren menettäminen ei aiheuta tätä vaarallista verenpaineen alenemaa. Sen voi tehdä meidän oma verisuonistomme.

Aikuisessa ihmisessä verisuonistoa on keskimäärin 100 000 kilometriä. Kaksi ja puoli kertaa maapallon ympäri. Suurin osa tästä on mikroskooppisen pientä hiussuonistoa. Vaikka suonet ovat häviävän pieniä, on niiden yhteistilavuus suurempi kuin veren kokonaismäärä. Jos kaikki ihmisen suonet olisivat auki yhtä aikaa, verenpaine laskisi vaarallisen alas. Vähintäänkin tajunta katoaisi heti ja muutakin pahaa luultavasti tapahtuisi. Anatomian syvemmillä kursseilla istuneet lääkärit tietävät totuuden. Kuitenkaan meille ei käy näin. Pelastajaksi saapuu suurelle yleisölle täysin tuntematon Prekapillaarisfinkterien armeija. 

Jokaisen hiussuonen alussa (prekapillaarissa) on pienen pieni sulkijalihas (sfinkteri). Se säätelee hiussuonen verenvirtausta. Kyseinen rinkula sulkeutuu aina välillä ja sulkee siten hiussuonen estäen veren virtauksen. Turvallisen ajan kuluessa rinkula jälleen aukeaa ja päästää veren virtaamaan hiussuoneen. Aika ei voi venyä liian pitkäksi sillä hiussuonen kuljettamasta verestä riippuvaiset solut eivät voi jäädä liian pitkäksi aikaa ilman elämää tuovaa virtaa. Yhden Prekapillaarisfinkterin työ ei tunnu kovin kummoiselta. Mutta niiden valtava joukko toteuttaa tätä samaa työtä kaiken aikaa ympäri elimistöämme. Ne rytmittelevät niin, että veri riittää koko ajan kaikkialle. Sulkeutumiset ja aukeamiset tapahtuvat niin sulavasti, ettei verenpaineemme ei vaihtele niiden takia. Tietenkään kaikki eivät voi tehdä työtään samassa rytmissä vaan kaiken aikaa meneillään on salaperäinen ja rytmikäs operaatio. Oletko koskaan iloinnut Prekapillaarisfinktereistäsi?

Joulukuuhun mennessä Anatomian kurssi on ohi. Viimeinen verkkokoekin on tehty. Ennen joulua arvosanan pitäisi ilmestyä järjestelmään. Odottelen turvallista nelosta. Olen siihen hyvin tyytyväinen. Vielä tyytyväisempi olen siihen, miten tämä kurssi herätti itsessäni suuren arvostuksen kehon salaisuuksia kohtaan.

5# Mistä opinnot koostuvat? Ensimmäinen vuosi

Mitä sairaanhoitajan pitää osata? Miten se opitaan? Itseäni auttoi Youtube. Halusin saada opinnoista ja töistä jonkinlaisen käsityksen ennen kouluun hakua. Tällä iällä ei viitsi tehdä monia asioita ilman jonkinlaista varmuutta. Ja kyllähän niitä videoita tosiaan löytyi. Oli näyteltyjä tilanteita, oli haastatteluita ja oli ns. Taitopajoja. Syntyi käsitys hoitajan työkentän moninaisuudesta. Mieleen syntyi aavistus osattavien asioiden kirjosta. Paljon asioita joihin ensimmäisenä vuotena ei vielä päästä. Nyt kerätään pohjaa.

Kokopäiväisinä opintoina sairaanhoitajan koulutus kestää 3,5 vuotta. Opomme sanoi että nykyään ei enää pidetä valmistumisjuhlia koska kaikki valmistuvat vähän kuka milloinkin. 3-4 vuotta on todellinen valmistumisaika. Myöhempinä vuosina on mahdollista tehdä suorituksia vähän joutuisammin jos rahkeet riittävät. Meitä kehotettiin ettei ensimmäisenä vuonna ylimääräistä suorituksia kannata juuri tehdä. 210 opintopistettä tulisi kerätä yhteensä valmistuakseen. Opintopiste vastaa noin 27 tunnin työskentelyä. Sitä en tiedä kuka ihme tuon tuloksen on laskenut. Työmäärä saattaa jakautua opetukseen, ryhmä- ja itsenäiseen työskentelyyn. 1,5 pistettä viikossa on aika tarkkaan opintojen etenemisnopeus. Pisteitä tietenkin saa kasoissa aina suoritetun kokonaisuuden tai kokeen jälkeen.

Ensimmäisenä vuonna rakennetaan perustuksia. Minä korkeakouluopiskelijana on tämän syksyn kursseista se joka kuvaa parhaiten tilaamme matkan alkupäässä. Nyt on aika opiskella mitä opiskeleminen on. Kurssilla opitaan opiskelutekniikasta eli omista tavoista oppia. Myös tiedonhaku ja tieteellisen kirjoittamisen perusteet tulevat tutuiksi. Lisäksi opetellaan viittaamaan. Eikä se tarkoita sitä samaa kuin koulussa jos halusi vessaan. Samalla tavalla pohjaa rakennetaan matematiikan ja kielten (suomi ja ruotsi) preppauskursseilla. Näille mennään jos taidot eivät ole vielä riittävät jatkoon. Varsinaiset kieliopinnot alkavat sitten yhteisesti myöhemmin. Lääkelaskenta alkaa myös pian. Suomessa sairaanhoitajat ovat lääkehoidon toimeenpaneva taho. On tärkeää alkaa heti luoda rutiinia siihen että lääkemäärät osataan laskea aina oikein. Aina! Lääkelaskennasta on mahdollista saada vapautus suorittamalla koe etukäteen täydellisesti. Tämä on tarkoitettu ennen muuta lähihoitajan taustasta tuleville. Suhteellisen luottavaisena laskupäästäni harkitsin hetken menemistä tuohon kokeeseen. Järki kuitenkin sanoi ettei ehkä kannata jättää juuri tätä kurssia väliin. En halua syyllistyä hoitovirheeseen muutaman opistopisteen voittamiseksi.

Perustan rakennusta ovat myös tietotekniikan ja viestinnän kurssit. On osattava käyttää koulun järjestelmiä ja opiskelun apuvälineitä. Viestinnässä opitaan kirjoittamaan, ajattelemaan ja puhumaan. Kohtuullisen tärkeitä taitoja nekin.

Toki hieman hoidollisempiakin asioita päästään käsittelemään. Turvallisuus hoitotyössä pitää sisällään kaiken ehdottoman pohjatiedon. Opimme pesemään käsiä, ymmärtämään infektioita ja käyttämään eri välineitä. Potilaista tehtävät kirjaukset taisivat kuulua myös tähän osastoon. Turvallisuus katoaa heti jos tieto jää välille tai on puutteellista. Ilmeisesti turvallisuuteen kuuluvat myös ensiaputaidot. Hoitotyön etiikka, asiakkuus ja vuorovaikus luo pohjan potilaiden kohtaamiselle ja arvokkaalle työlle. Samalla tämä kurssi toimii osana kielipintoja. Se pidetään kokonaan englanniksi yhdessä nursing-ryhmän kanssa. Kokeet tulevat kuitenkin olemaan suomenksi.

Terveyden ja toimintakyvyn ylläpito johdattelee meidät ravitsemuksen, kuntoutuksen ja yleensäkin sairauksien ehkäisyn tai haittojen vähentämisen maailmaan. Aluksi pohditaan terveyttä käsitteenä ja eri tekijöiden vaikutusta terveyteen. Sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristä opettaa lainsäädäntöä, organisaatiota ja alan palvelurakennetta.

Ihmisen elimistö ja sen toiminta auttaa meitä erottamaan käden jalasta tai kertoo mikä on viscera. Tämä kurssi pitää luultavasti sisällään eniten tankkaamista ja ulkoa opettelua. Olen kyllä aikoinani oppinut kolmen klassisen kielen kieliopit mutta kuitenkin juuri tällainen ulkoa oppiminen on jäänyt aika vähälle viimeisen kymmenen vuoden aikana. Joten jännitettävää riittää.

Ensimmäisen vuoden suola ovat Taitopajat. Tulemme pistämään toisiamme ihan oikeilla neuloilla. En muista menemmekö neuloinemme myös suoneen tai mutta suoli ei tule vielä vastaan.  Taitopajoissa käytetään asianmukaisia työvaatteita. Sekin jo kuvastaa sitä että mennään ytimeen. Tai ainakin iholle ja sen läpi. Taitopajoissa opetellaan myös vaikkapa vuodepotilaan liikuttelua. Varmaan myös pesut ja vainajan laitto tulevat jossain vaiheessa tutuksi. Kampuskierroksella kurkimme myös simulaatiohuoneeseen. Siellä hengittävät, puhuvat ja kunnossa ollessaan virtsaavat robotit odottavat meitä kuitenkin vasta tulevaisuudessa. 

Ensimmäisellä lukukaudella jokainen opiskelija pääsee yhden työvuoron ajaksi palvelutaloon. Tämän jokainen toteuttaa oman pienryhmänsä kanssa. Siellä saadaan pieni tuntuma työhön. Kyse on jään rikkomisesta. On helpompi suhtautua harjoituksiin kun on päässyt kontaktiin ihan oikean ihmisen kanssa. Tästä osiosta lähihoitajaksi valmistuneet ovat vapaat. He ovat nähneet ihmisiä ennenkin. Ryhmät jakautuvat kiertämään talon henkilökunnan kanssa. Lisäksi oma opettaja on mukana henkisenä tukena.

Kevätkaudella on ensimmäinen harjoittelu. Lähihoitajat saavat tästä lyhennystä mutta muille tämä jakson kesto on viisi viikkoa. Kyseessä on perusterveydenhoidon harjoittelu. Se suoritetaan useimmiten palvelutaloissa (asukkaat sanovat varmaan yhä vanhainkoti), terveyskeskuksen vuodeosastolla tai samantyyppisessä paikassa. Jokainen hankkii harjoittelupaikkansa itse. Suurin osa paikoista on valmiiksi sähköisessä järjestelmässä. 

Ensimmäinen vuosi on mielenkiintoinen. Jo näitä miettiessäni olen luottavainen siihen että vuoden päästä olen valmis toisen vuoden opintoihin. Näin luottaisin jokaisen kohdalla joka tahtoo ja jaksaa kulkea mukana. Sairaanhoitajalta vaaditaan valtavaa määrää taitoja. Liikutaan teorian ja käytännön jännittävällä rajapinnalla. Suurin osa opittavista taidoista on aivan käsittämättömiä tavalliselle tallaajalle tai tällaiselle hengellisen työn tekijälle. Uskon kuitenkin ettei yksikään sairaanhoitaja ollut hoitsu syntyessään. Työssä oleva hoitajakunta on kova osoitus koulutuksen tasosta. Ihan tavallinen ihminen voi kasvaa hoitajaksi. Siitä kasvusta kipuineen päästään nauttimaan monta päivää näidenkin kurssien kanssa.